Nebojte se strašidla

Chlupatý duch neboli Chlupáč byl několikrát spatřen v Konviktské ulici. Ty, které ho viděly, se však se zlou potázaly. Chlupáč vylézal za temných nocí z Vltavy a valil se po všech čtyřech tlapách ke kapli sv. Kříže. Tam, kde dříve bývala fara (tedy místo posvátné), rozbily totiž svůj stan kněžky hříchu. Právě na tyto noční pěnkavičky, které místo znesvětily, měl Chlupatý duch políčeno. Vplížil se několikráte do hostince U Ježurů (jak se onen hampejz jmenoval) a vždy po sobě zanechal nepěknou podívanou. „Nočňátka“ bývala zde nalezena potrhána nebo zardoušena a té, která smrti unikla, zbělely vlasy hrůzou. Nemějme však Chlupáčovi jeho krvavé skutky za zlé, neboť střežil místo svaté. A ačkoli není známo, co se stalo se zákazníky nočních  pěnkaviček, doporučuje se hříšníkům hřešiti jinde!!!